Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatvédelem kiemelten fontos Kör Alapítvány számára, és személyes adatai feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan szeretnénk eljárni. Ezért irányelvben rögzítjük, hogy hogyan dolgozzuk fel és védjük személyes adatait.

1. Ki kezeli az Ön személyes adatait?

A Kör Alapítvány kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön megad nekünk, és ez az alapítvány felel a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.

Adatkezelő

Kör Alapítvány
Diófa u. 3.
8200 Veszprém
Magyarország

Hivatalos képviselő: Mátyás Mónika
Nyilvántartási szám: 19-01-0001177
Önkéntes törvény regisztrációs szám: 1377
E-mail: kozpont@koralapitvany.hu


2. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.


3. Melyek azok a személyes adatok amiket gyűjtünk, és milyen céllal gyűjtjük azokat?

 

Kapcsolatfelvételi űrlap, hírlevél feliratkozás

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen) a http://koralapitvany.hu/ oldalon található kapcsolat űrlap igénybevételéhez:

– a felhasználó neve “Név” – aki az üzenetet írja – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás

– e-mail címe “E-mail” – cél: kapcsolatfelvétel, hírlevél küldése

– érdeklődési területe “Érdeklődési terület” -– cél: a felhasználó érdeklődési területének behatárolása a felesleges tartalmak kiküldésének elkerülésére

 

A szervereink által automatikusan naplózott információk

Szervereink automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Ezen adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

 

Cookie-k, sütik

Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának megkönnyítését és perszonalizációs szolgáltatásaink működését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételét technológiai okok miatt korlátozhatja.

 

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna az adott honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

 

Analitika, elemzések

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A koralapitvany.hu weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

4. Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.

 

5. Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

 

Hozzáférési jog: 
Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot a Kör Alapítvánnyal, és személyes adatait a rendelkezésére bocsátjuk.

A helyesbítés joga: 
Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát.

A törléshez való jog:
Jogában áll bármely, a Kör Alapítvány által feldolgozott személyes adatának törléséhez bármikor. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga:
Joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben. A direkt marketingről a következő módokon mondhat le:
A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható, a reklámot tartalmazó email alján elhelyezett link segítségével. Az Adatkezelő ezen felül biztosítja a kozpont@koralapitvany.hu, valamint a 8200 Veszprém, diófa u. 3.  címeken is  a visszavonás lehetőségét azzal, hogy ez esetben ügyintézési idő merülhet fel, így javasolt a link segítségével történő leiratkozást.

 

6. A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatok

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Saját szolgáltatásainkról tájékoztató anyagokat küldhetünk felhasználóinknak. Amennyiben a felhasználó nem ad kifejezett hozzájárulást más szolgáltatások számára való biztosítására, úgy csak és kizárólag azokat szabad számára nyújtani, amelyekre a hozzájárulása kiterjed, és csak addig, amíg kifejezetten nem tiltakozik ellene.

 

7. Ki fér hozzá az adataihoz?

Személyes adatait a Kör Alapítvány dolgozza fel és kezeli. Adatait soha nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból az Alapítványon kívül álló külső felekkel. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használjuk fel. A látogatók által beküldött űrlapokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Linkek

Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások) tartalmaznak, internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok adat- és információvédelmi gyakorlatáért, vagy az azokon elhelyezett információkért a Kör Alapítvány nem vállal felelősséget.


8. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő akár egyetlen alkalommal történő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot az abban szereplő esetleges változásokkal és módosításokkal együtt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


9. Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
Telefon: +36 (1) 391- 1400
Telefax: +36 (1) 391- 1410
E- mail: ugyfelszolgalat@naih.hu