Védőháló a családokért

A „KAPOCS – NEMZEDÉKEK TALÁLKOZÁSA” PROJEKTNEK KÖSZÖNHETŐEN VESZPRÉMBEN ÉS GÁRDONYBAN VEHETNEK RÉSZT AZ ÉRDEKLŐDŐK CSALÁDOK ALAPÍTÁSÁT, MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁT SZOLGÁLÓ ESEMÉNYEKEN. A KÖZEL 40 MILLIÓ FORINTOS EU TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ, KOMPLEX RENDEZVÉNYEK KÖZÖTT MINDENKI MEGTALÁLHATJA AZ ŐT ÉRDEKLŐ ESEMÉNYFORMÁT: NŐI KLUBBAL, NYÁRI TRÉNINGGEL, GYAKORLATI  FOGLALKOZÁSOKKAL VÁRJUK ÖNT IS!

A projekt elsődleges célja a család társadalmi szerepének megerősítése, a családi kohézió növelése a krízishelyzetek kezelése, illetve kialakulásuk megelőzése, olyan komplex szolgáltatások nyújtásával, amelyek egyszerre több oldalról és egymás hatását erősítve kezelik a problémákat.

A Kör Alapítvány fő célja a helyi családi közösségek építése, támogatása, illetve a családalapítás előtt álló fiatalok segítése, tanácsokkal való ellátása. Családbarát jellegű kezdeményezések, programok szervezésével, támogató és tanácsadó szolgáltatások, valamint (formális és informális) képzések, csoportfoglalkozások útján erősítik a helyi közösségek tagjai közötti összefogást, a családok közötti szolidaritást, a harmonikus családi élet, a gyermekvállalás és a gyermeknevelés fontosságának tudatosítását. Ennek keretében fiataloknak szóló műhelyfoglalkozásokkal, családalapítást segítő női körrel, női problémákat felszínre hozó női klubbal segítjük a térségben az érdeklődőket. Tapasztalatcseréken, gyakorlati foglalkozásokon, több napos nyári tréningen vehetnek részt térségben élők.

Projektünkben a családbarát értékrend mellett a környezeti fenntarthatóság alapvető ismereteit és a témához kapcsolódó gyakorlati tanácsokat, ötleteket is beépítjük. Programjaink fenntartható módon kerülnek megvalósításra.

A projekt eredményeképpen a társadalomban újra megerősödhet, általánossá válhat a családbarát értékrend, kiegyensúlyozottabb lesz a családok működése.

 

Kapocs – nemzedékek találkozása projekt

Projektazonosító:

EFOP-1.2.1-15-2016-00849

Szerződött támogatás összege:

40.000.000 Ft

-A projekt tervezett befejezési dátuma:

2019.04.01.

A projekt módosított, tényleges befejezési dátuma:

2019.04.18.

A „Kapocs – nemzedékek találkozása” című, EFOP-1.2.1-15-2016-00849 sz. projekt a Széchenyi 2020 program „Védőháló a családokért” tárgyú felhívása keretében valósul meg, 100%-os, vissza nem térítendő támogatási intenzitással

A projektről bővebb információt a www.koralapitvany.huoldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Mátyás Mónika, projektmenedzser, 70/904-77-94, kozpont@koralapitvany.hu

A sajtóközlemény PDF formátumban itt érhető el. 

Önkéntesség

A „KÖZÖSEN – VESZPRÉMBEN” CÍMŰ PROJEKTNEK KÖSZÖNHETŐEN 3 ÉVEN KERESZTÜL TÖBB, MINT 100 ESEMÉNYEN 5000 FŐ VEHET RÉSZT A CSAKNEM 25 MILLIÓ FORINTOS EU TÁMOGATÁSBÓL.

Az önkéntesség jelentős társadalmi erőforrás közcélok megvalósítása érdekében, a közösségben való gondolkodás egyik alappillére: az önkéntességben juthat kifejezésre a felelősségvállalás, az állampolgári részvétel és a tenni akarás valami hasznosért.

Az önkéntes tevékenység olyan humán erőforrás, amely hozzájárul a helyi társadalom fejlődéséhez, megtartó ereje van és építi a helyi kisközösségeket. Élményekkel ajándékoz meg, de hatása a befektetett önkéntes órákon keresztül akár gazdaságilag is kifejezhető.

Az önkéntesség elősegítheti új ismeretségek, barátságok kialakulását, hozzájárulhat egy szélesebb kapcsolati tőke kialakításához, a megismerés révén csökkentheti az előítéleteket, erősítheti az egymás iránti elfogadást, az önismeret fejlődését. Új kihívásokat, gyakorlati tudást és tapasztalatgyűjtést, a munka világába történő bekapcsolódás lehetőségét jelentheti.

 

A projekt elsődleges célja alkalmat teremteni az önkéntességre Veszprém térségében: a szervezett önkéntes programokhoz kapcsolódva új szerepekbe próbálhatjuk ki magunkat, barátokat szerezhetünk – miközben társadalmilag hasznos tevékenységeket végzünk egy közösség tagjaként. Önkéntes klubbal, érdekes partnerekhez szervezett látogatásokkal, ifjúsági műhelyekkel várjuk az érdeklődőket. Zöld profilunkhoz kapcsolódóan fenntartható témákat feldolgozó műhelyfoglalkozásokat, filmvetítéseket, gyerekeknek szóló kézműves eseményeket szervezünk. Ezeken a programokon keresztül toborozzuk az önkénteseket, akikkel együtt további zöld akciókat tudunk megvalósítani.

A projekt keretében lehetőséget biztosítunk az önképzésre: nálunk elsajátíthatod a profi fotózás alapjait, ismereteket szerezhetsz a közösségi tervezésről és kommunikációról. A tanultakat önkéntesként ki is próbálhatod programjaink során.

 

KÖZösen – Veszprémben projekt

Projektazonosító:

EFOP-1.3.5-16-2016-00987

Szerződött támogatás összege:

25.000.000 Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2020.06.01.

A projektről bővebb információ a www.koralapitvany.huoldalon olvasható.

További információ kérhető:

Mátyás Mónika, szakmai vezető, 70/904-77-94,kozpont@koralapitvany.hu

Az EFOP-1.3.5-16-2016-00987 sz. projekt a Széchenyi 2020 program „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” tárgyú felhívása keretében valósul meg, 100%-os, vissza nem térítendő támogatási intenzitással.

Sajtóközleményünk PDF formátumban itt érhető el.