Zöld Angyal – közösségi pályázat kisközösségek számára

A Kör Alapítvány (az Alapítványról bővebb információ a www.koralapitvany.hu weboldalon található) közösségi pályázatot hirdet Zöld Angyal címmel, veszprémi kisközösségek részére.

A pályázat céljáról:

A pályázat célja, hogy Veszprém városában kisközösségi összefogással közösségi akciók valósuljanak meg. A pályázattal szeretnénk inspirálni kisközösségek létrejöttét, a környezettudatos szemlélet elterjedését és hasonló kezdeményezések, közösségi akciók szervezését.

A nyertes pályaművek közzétételre kerülnek a ZöldLak Facebook oldalán, illetve a koralapitvany.hu weboldalon. A megvalósításról készült fotók a Kör Alapítvány kommunikációjában felhasználásra kerülhetnek.

A Kiíró (Kör Alapítvány) nem jelöl ki megvalósítási irányokat a Pályázók számára. Mindezt azért teszi, hogy a támogatásból megvalósuló akciók valóban tükrözzék a megvalósító közösségek igényeit.

 

A beérkezett pályaműveket zsűri felkérésével értékeljük:

A zsűrizés eredményeként három helyezettet hirdetünk. A zsűrik által nézett szempontok mennyire sikerül bevonni a célcsoportot és mennyire illeszkedik az ötlet a ZöldLak szellemiségéhez.

A pályázat díjazása:

A kiválasztott ötleteket azonos mértékben támogatjuk. 3 x 20.000 Ft kerül kiosztásra.

A pályázati támogatás anyag jellegű költségekre használható fel.

Pályázók köre

A pályázatra magánszemélyek, kisközösségek, civil csoportok jelentkezhetnek. A pályázó vállalja, hogy támogatás esetén a megvalósított akcióba minimum 12 embert a célcsoport tagjaiból, 14-35 éves fiatalokat és/vagy 60 feletti régebb óta fiatalokat.

A  pályázat menetrendje

A pályázat a következő menetrend alapján valósul meg:

Pályázat kiírása: 2019.  november 19.

Pályázatok leadásának határideje: 2019. december 4. 16:00

Eredményhirdetés: 2019. december 5. 12.00

Közösségi események megvalósulása: 2019. december 5 – 2020. január 30.

Események eredményeinek bemutatása a koralapitvany.hu oldalon: 2019. június 17.

A Pályázat benyújtásának feltétele

–  A Pályázó vállalja, hogy támogatás esetén az akciót a célcsoport részvételével valósítja meg, az akcióval minimum 12 főt mozgósít a célcsoportból, akik egy időben vannak jelen az akción, a részvételükről jelenléti ívet és min 8 db fotót készítenek, melyek bemutatják az akció megvalósításának lépéseit.

– A Pályázó vállalja, hogy az általa szervezett közösségi akció Veszprém város területén valósul meg.

– A Pályázók a jelentkezésük elküldésével kijelentik és szavatolnak azért, hogy jelentkezésük vagy az általuk beküldött ötlet semmilyen szerződést, harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat nem sért.

– A Pályázók szintén szavatolják, hogy támogatás esetén kizárólag legális közösségi akciókat valósítanak meg, szükség esetén gondoskodnak a megvalósításhoz szükséges engedélyek beszerzéséről.

 

A pályázat benyújtásának módja – formai és tartalmi követelmények

 

Csak azok a pályaművek kerülnek zsűrizésre, amelyek megfelelnek minden, a kiíró által támasztott bírálati követelménynek, előírásnak és 2019. december 4.  16:00 óráig benyújtásra kerülnek a az alábbi módon:

– a www.koralapitvany.hu/zold-angyal weboldalon a “pályázat beadása” menüpont alatt található pályázati űrlap maradéktalan kitöltése;

A Pályázó elérhetőségét és az űrlapban megadott személyes adatait nem tesszük közzé. Ezeket a Kör Alapítvány adatkezelési szabályzata szerint, bizalmasan kezeljük.  Adatkezelési szabályzat elérhető a http://koralapitvany.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/linken.

Információk – ügyfélszolgálat és értesítés

A pályázattal kapcsolatban felmerülő esetleges kérdések megválaszolására az átláthatóság biztosításának érdekében kizárólag e-mailben van módunk. A Kiíró a pályázattal kapcsolatban nem ad telefonon, Messengeren vagy az általa működtetett közösségi médián további információt.

Email: palyazat@koralapitvany.hu

A Kiíró Kör Alapítvány a pályázatok előszűrését követően e-mailben értesíti a Pályázókat értesít a döntéséről.

Veszprém, 2019.11.19.

Mátyás Mónika

Kör Alapítvány